uitvaartverzekering

Vorige maand, na afloop van een crematieplechtigheid, sprak een mevrouw mij aan die bedankte voor de mooie uitvaart. Ze vertelde me dat het erg slecht ging met haar moeder. Zo slecht dat ze er rekening mee hield dat ze binnenkort zou komen te overlijden. Ze vond het erg jammer dat haar moeder al een uitvaartverzekering had afgesloten bij een grote uitvaartverzekeraar, maar eigenlijk liever ondergetekende zou willen inschakelen.
Ten onrechte denken veel mensen dat de verzekeraar van hun uitvaartverzekering bepaalt welke uitvaartonderneming u inschakelt. Dit horen wij regelmatig en de onbekendheid hierover leek mij een goede aanleiding om hier aandacht aan te besteden.
U bepaalt in eerste instantie altijd zelf welke uitvaartondernemer u inschakelt. Als u ervaring heeft met, of weet van een uitvaartverzorger die werkt op een manier waar u zich prettig bij voelt, dan kan dat een belangrijke motivatie zijn om die te bellen.
Daarnaast is het belangrijk dat u weet waar u voor verzekerd bent, wat er in uw polis staat. Heeft u een kapitaalverzekering, dan krijgt u een bedrag uitgekeerd, al dan niet met winstdeling. Hiermee kunt u zelf invulling en vorm geven aan de uitvaart, en inschakelen wie u wilt. Het is wel zo dat de grote verzekeraars dan hun ledenvoordeel laten vervallen. Het is goed om dat in de polis na te kijken. Er bestaan ook nog polissen die een pakket diensten verzekert. U bent dan verzekerd voor die diensten zoals beschreven in de polis. Meestal is daar een uitvaartondernemer aan gekoppeld.
Maar u bent niet verplicht om die in te schakelen. De verzekeraar wil wel weten wie de uitvaart verzorgt, maar dat contact kan lopen via de ingeschakelde uitvaartverzorger.
Als het voor u belangrijk is wíe er komt, is het de moeite waard om uw polisvoorwaarden eens na te kijken.
Het is een te belangrijk moment in een mensenleven om die keuze aan een verzekeringsmaatschappij over te laten.

Narda Delhaas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *