Persoonlijke Uitvaart

Tegenwoordig is het begrip Persoonlijke Uitvaart helemaal ingeburgerd in onze samenleving. Maar wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld?

Keurmerk

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart worden nabestaanden gevraagd om de uitvaartverzorger te beoordelen op de persoonlijke benadering. Persoonlijke aandacht moet centraal staan en de beoordelingsvragen gaan dan ook over het contact en de frequentie ervan. Of de uitvaart persoonlijk genoeg was en aan de verwachting heeft voldaan, over de hoogte en transparantie van de factuur en of er voldoende tijd is genomen? Nabestaanden worden gevraagd kritisch te kijken of er maatwerk is geleverd.

Maatwerk

Dat maatwerk betekent voor ons: samen met de nabestaanden zoeken naar invalshoeken en details die verwijzen naar de overledene, waardoor hij of zij recht gedaan en herkend wordt. Dat kunnen grote of kleine details zijn, dat maakt niet uit. Als de betrokkenen het maar herkennen. Denk aan een rouwkaart met een foto die sprekend is voor de overledene. Die afbeelding kan samen met andere foto’s uit het leven van de gestorvene getoond worden op de uitvaart. Ook de keuze van vervoer kan persoonlijk zijn of een specifieke locatie waar de overledene iets mee had voor het laatste afscheid: een park of natuurbegraafplaats, een galerie, een dorpscafé, een sportkantine of de eigen tuin.
Het kan ook een -voor anderen- onzichtbaar detail zijn. Bijvoorbeeld een (versleten) lievelings kledingstuk dat de overledene draagt op zijn of haar laatste reis. Er zijn geen regels en voorschriften voor hóe persoonlijk het moet. Behalve dat de vraag: Wat is gebruikelijk? niet gesteld wordt.

Persoonlijk

In de persoonlijke benadering proberen wij echt contact te maken met de nabestaanden door te luisteren en vragen te stellen. Heel soms gaat dat voorbij aan het professionele persoonlijke contact. Dan is er een ‘klik’ die raakt. Zoals met die oudere dame die mij, na het overlijden van haar man ter begroeting toeriep hoe ik in vredesnaam zo’n beroep kon kiezen? Dat is inmiddels alweer twaalf jaar geleden en uitgegroeid tot een trouwe vriendschap. Persoonlijker kan niet!

Narda Delhaas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *