Corona en uitvaart

U leest hier de belangrijkste corona maatregelen bij een uitvaart waar u mee te maken kunt krijgen. De veiligheid van iedereen voor wie en met wie wij werken is onze zorg, daarom volgen wij de aanwijzingen van de overheid.

Algemene corona maatregelen

Als er geen vermoeden is van (mogelijke) besmetting met het corona-virus bij de overledene of een van de directe nabestaanden, dan komen we gewoon bij u thuis de uitvaart bespreken.
Belangrijk is wel dat iedereen zich aan de algemeen geldende regels ter voorkoming van verdere besmetting houdt:

 • geen handen schudden
 • minimaal 1,5 m afstand houden tussen niet-gezinsleden
 • hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog of in een papieren tissue
 • veel handen wassen
 • ventileren
 • indien nodig een mondkapje dragen

Aanvullende maatregelen

Met ingang van 19 november zijn de volgende regels van kracht:

Hoeveel mensen mogen er bij een crematie zijn?

 • er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn bij een crematie of begrafenis, mits de ruimte dit toestaat. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet meegerekend te worden. Uitvaartpersoneel valt ook buiten het aantal van 100.
 • in kleinere ruimtes is het maximale aantal afhankelijk van het aantal mensen dat met 1,5 m afstand in de ruimte past. Die aantallen zijn bij ons bekend.

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Het is verplicht om binnen een mondkapje te dragen zolang u zich door de ruimte beweegt. Dit geldt dus voor uitvaartcentra, crematoria, kerken en verder alle locaties waar een afscheidsbijeenkomst wordt gehouden. Zodra u zit kunt u het kapje afdoen.

Kunnen we naar de koffiekamer na de uitvaartplechtigheid?

Na afloop van de uitvaartplechtigheid kunt u wel in de koffiekamer terecht, mits de bijeenkomst in hetzelfde pand is gehouden en met in achtneming van de volgende maatregelen:

 • u heeft een vaste zitplaats
 • er wordt u gevraagd zich te registreren en een gezondheidscheck in te vullen
 • na 20.00 uur mag er geen alcohol worden geschonken

Mag ik thuis bezoek ontvangen?

In de thuissituatie geldt per 9 november dat u maximaal  drie personen van een ander huishouden mag ontvangen en maximaal één bezoek per dag. Er is hierop geen uitzondering voor uitvaarten gemaakt.

Wat kan er wel

Ook al kunnen er maar weinig mensen in persoon bij het afscheid aanwezig zijn, er zijn desondanks wel mogelijkheden om familie, vrienden en bekenden meer te betrekken bij het afscheid.

Onze werkwijze bij een (mogelijke) corona besmetting

Het is belangrijk dat u ons laat weten dat de overledene besmet was met corona, of als een van de gezinsleden of directe nabestaande (mogelijk) besmet is met het virus. In onderling overleg wordt besloten of wij wel of niet bij u thuis kunnen komen. Als dat niet kan wordt u uitgebreid geïnformeerd hoe het contact zal verlopen.

0348 – 200 005

Dag en nacht bereikbaar

Wie zijn wij

Wij zijn Narda Delhaas en Caroline de Bruijn. Rienie Baltussen helpt ons bij drukte en afwezigheid.