Corona en uitvaart

U leest hier de belangrijkste corona maatregelen waar u mee te maken kunt krijgen bij een uitvaart. De veiligheid van iedereen voor wie en met wie wij werken is onze zorg, daarom volgen wij de aanwijzingen van de overheid voor corona en uitvaart.

Algemene corona maatregelen

Als er geen vermoeden is van (mogelijke) besmetting met het corona-virus bij de overledene of een van de directe nabestaanden, dan komen we gewoon bij u thuis de uitvaart bespreken.
Belangrijk is wel dat iedereen zich aan de algemeen geldende regels ter voorkoming van verdere besmetting houdt:

  • geen handen schudden
  • minimaal 1,5 m afstand houden tussen niet-gezinsleden
  • hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog of in een papieren tissue
  • veel handen wassen
  • ventileren
  • indien nodig een mondkapje dragen

Aanvullende maatregelen

Na de persconferentie van vrijdag 13 augustus zijn nog de volgende regels van kracht:

Hoeveel mensen mogen er bij een crematie zijn?

Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor uitvaarten. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. En er wordt geadviseerd om zowel in de aula als bij de condoleance vaste zitplaatsen aan te houden.

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Nee, er is geen verplichting meer om een mondkapje te dragen, omdat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Als u zich er prettiger bij voelt om dat wel te doen dan draagt u een mondkapje.

Kunnen we naar de koffiekamer na de uitvaartplechtigheid?

Ja, er kan in na afloop een condoleance gehouden worden zolang iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Hierbij worden vaste zitplaatsen geadviseerd. Vindt de condoleance plaats in een andere locatie dan waar de afscheidsbijeenkomst is geweest, dan gelden de regels voor de horeca:

  • een verplichte registratie
  • een gezondheidscheck
  • een vaste zitplaats

Mag ik thuis bezoek ontvangen?

Ja, zolang u  en de bezoekers 1,5 meter afstand (kunnen) houden en de algemene maatregelen aanhoudt. Zet bijvoorbeeld handalcohol bij de ingang.

Wat kan er wel

Ook al kunnen er minder mensen ‘in persoon’ bij het afscheid aanwezig zijn, toch zijn er wel mogelijkheden om familie, vrienden en bekenden meer te betrekken bij het afscheid. Een aantal mogelijkheden leest u hieronder.

Onze werkwijze bij een (mogelijke) corona besmetting

Het is belangrijk dat u ons laat weten of de overledene besmet was met corona. De verzorgers kunnen dan de juiste maatregelen nemen. Wij komen gewoon bij u thuis om de uitvaart te bespreken. Als een van de gezinsleden of directe nabestaande (mogelijk) besmet is met het virus, is het beter dat die niet aanwezig is bij de bespreking.

0348 – 200 005

Dag en nacht bereikbaar

Wie zijn wij

Wij zijn Narda Delhaas en Caroline de Bruijn. Rienie Baltussen helpt ons bij drukte en afwezigheid.