Missie

Onze missie is om samen met u vorm te geven aan een persoonlijke uitvaart, waar ú met voldoening op terug kunt kijken.
Uw positieve gevoel over het afscheid is voor ons belangrijk, omdat het gaat over een ingrijpende gebeurtenis, namelijk het overlijden en bijbehorend afscheid van een dierbaar persoon. Dat moet gewoon goed gaan. Op een manier die bij u past en waarin de overledene herkend wordt.

Een tevreden gevoel over de uitvaart heeft ook positieve gevolgen voor de periode na het afscheid, naast het verdriet en de enorme leegte die ervaren wordt. Het kan een houvast zijn in moeilijke tijden.

Nadenken over de dood

Daarnaast willen wij mensen stimuleren om na te denken over de dood, afscheid nemen en de zin daarvan. Dat is een lastig voornemen.
Voor veel mensen is het idee een dierbaar iemand te verliezen, of na te denken over de eigen sterfelijkheid, confronterend. Reden om ver uit de buurt te blijven van dit onderwerp. Dat is heel begrijpelijk.
Waarom zou je nadenken over de dood? Het kan rust geven om het er met elkaar over te hebben of misschien je er op voor te bereiden. Wij horen vaak dat nabestaanden het fijn vinden als bekend is wat de overledene wilde bij zijn of haar laatste afscheid. Dat stelt hen gerust.

De dood en het afscheid proberen wij bespreekbaar te maken door:

  • inloopspreekuren
  • informatiebijeenkomsten
  • een column, elke 4e woensdag in De Brug, Molenkruier en De Woerdense Courant

 Amenti Uitvaartverzorging  …steeds dichtbij…