Crematiekosten

De crematiekosten zijn een belangrijk onderdeel van het regelen van een crematie; dit is geen goedkope aangelegenheid. Wat een crematie precies kost hangt van veel zaken af.

Wat kost een crematie

De vraag “Wat kost een crematie” is een belangrijke vraag om te stellen, maar niet zo snel beantwoord.

Het is maatwerk en aan elke keuze die gemaakt wordt hangt een prijs.
Een paar voorbeelden:

  • keuze uitvaartkist
  • eigen vervoer of volgauto’s?
  • welke consumpties bij rouwbezoek en condoleance?
  • dragers inhuren of ‘draagt’ familie zelf de overledene?

enz. enz.

Uit onze praktijk blijkt dat een crematie tussen € 4.000 en € 7.000 kost. Maar een grote crematie met veel belangstellenden, veel extra’s zoals volgauto’s, een dure kist, dragers, dure advertentie(s) en een royale condoleance e.d. komt al gauw op € 10.000.

Heeft u vragen over de kosten van een crematie dan bent u altijd welkom op ons maandelijkse inloopspreekuur of u kunt contact met ons opnemen. Het is mogelijk vooraf een kostenraming af te geven als bekend is wat de wensen zijn.

Basistarief

Amenti Uitvaartverzorging hanteert een basistarief voor haar dienstverlening. Dit betreft het regelen, verzorgen en begeleiden van de crematie, alle administratieve handelingen, een 24-uurstoeslag, het condoleanceregister en de Gids voor nabestaanden, met alle informatie over de zakelijke afhandelingen. Gemiddeld neemt een crematie 20 uur in beslag. Het basistarief is gebaseerd op die 20 uur.

Toeslag

Er wordt een toeslag gerekend bij ruime overschrijding van die 20 uur.
Soms neemt een crematie aanzienlijk meer uren in beslag dan het gemiddelde.
Dit kan zitten in de voorbereiding of in de dag van de crematie.

Korting

Het kan zijn dat de crematie minder uren van ons vraagt. In dat geval passen wij een korting toe.

Kostenraming

Tijdens het regelen van een crematie wordt door ons altijd een kostenraming opgemaakt, toegelicht en besproken met de opdrachtgever.