Begrafenis Nieuwegein

Is er iemand overleden in uw naaste omgeving? Of krijgt u op korte termijn te maken met een overlijden? Dan moet u een dierbaar iemand los gaan laten en uit handen geven. Dat is een emotionele en onzekere situatie. Ondanks alle gevoelens, die u misschien overvallen en die verwarrend kunnen zijn, wilt u wel de juiste beslissingen nemen voor een mooie en betekenisvolle begrafenis. Een afscheid waarin de overledene centraal staat en zijn of haar leven recht gedaan wordt.

Begrafenisonderneming Nieuwegein

Bij het regelen van de begrafenis wilt u graag die goede begeleiding van een begrafenisonderneming. Amenti Uitvaartverzorging is betrokken, persoonlijk en professioneel. U kunt ons die begeleiding toevertrouwen.

Wij luisteren eerst naar uw verhaal en gaan dan samen met u bespreken wat er geregeld moet worden voor de begrafenis. Dat is de praktische kant. Die kunt u gerust aan ons overlaten, maar dat hoeft niet. Ons aandeel in de begrafenis is zo groot of zo klein als u dat wenst. Wij volgen u in uw wensen en vullen aan waar wij denken dat dat zinvol is. Tegelijkertijd houden wij het overzicht. Zodat de begrafenis uiteindelijk verloopt zoals besproken is, volgens uw wensen en u zich helemaal kunt richten op het laatste afscheid van uw dierbare.

Begraafplaats Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein heeft twee algemene begraafplaatsen:
– begraafplaats Noorderveld
– begraafplaats Kerkveld
Alleen op Noorderveld wordt begraven, hier is ook een Rooms Katholiek gedeelte. Kerkveld is een monument waar momenteel niet wordt begraven.

Naast de algemene begraafplaatsen zijn er in Nieuwegein begraafplaatsen die eigendom zijn van geloofsgemeenschappen. Alleen leden worden hier begraven:
– RK kerkhof Nicolaaskerk
– RK kerkhof Barbarakerk
– NH kerkhof Vreeswijk, Gildenborchlaan

Begrafenisplechtigheid

Voorafgaand aan de begrafenis zelf vindt veelal een afscheidsbijeenkomst, de begrafenisplechtigheid, plaats. Het is afhankelijk van uw wensen waar u die wilt houden. Dit kan in de aula van Noorderveld, een kerk of elke andere locatie die u maar wenst. Een kort afscheid aan het graf kan ook.
Al uw wensen en ideeën worden uitvoerig met u besproken, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen voor een passende uitvaart.

Lees verder…
Begrafenisverzorging