Begrafenis Gouda

Is er iemand overleden in uw naaste omgeving? Of krijgt u op korte termijn te maken met een overlijden? Dan moet u een dierbaar iemand los gaan laten en uit handen geven. Dat is een emotionele en onzekere situatie. Ondanks alle gevoelens, die u misschien overvallen en die verwarrend kunnen zijn, wilt u wel de juiste beslissingen nemen voor een mooie en betekenisvolle begrafenis. Een afscheid waarin de overledene centraal staat en zijn of haar leven recht gedaan wordt.

Regelen van de begrafenis

Bij het regelen van de begrafenis wilt u graag die goede begeleiding van een begrafenisonderneming. Amenti Uitvaartverzorging is betrokken, persoonlijk en professioneel. U kunt ons die begeleiding toevertrouwen.

Wij luisteren eerst naar uw verhaal en gaan dan samen met u bespreken wat er geregeld moet worden voor de begrafenis. Dat is de praktische kant. Die kunt u gerust aan ons overlaten, maar dat hoeft niet. Ons aandeel in de begrafenis is zo groot of zo klein als u dat wenst. Wij volgen u in uw wensen en vullen aan waar wij denken dat dat zinvol is. Tegelijkertijd houden wij het overzicht. Zodat de begrafenis uiteindelijk verloopt zoals besproken is, volgens uw wensen en u zich helemaal kunt richten op het laatste afscheid van uw dierbare.

Begraafplaatsen in Gouda

Er zijn twee begraafplaatsen in Gouda:
– begraafplaats IJsselhof
– R.K. begraafplaats Gouda

IJsselhof

Vlakbij het centrum, aan de dijk langs de Hollandsche IJssel vindt u begraafplaats IJsselhof. Op de begraafplaats is een kapelachtig gebouw met een aula en een sfeervolle condoleanceruimte met een groot terras.

Natuurbegraafplaats

Sinds 2015 biedt begraafplaats IJsselhof de mogelijk om in de nieuw aangelegde natuurbegraafplaats te begraven. Op de natuurbegraafplaats Gouda kunt u kiezen voor een bloemengraf of een heestergraf. Een bloemengraf wordt na de begrafenis ingezaaid met een bloemen-kruidenmengsel. Op een heestergraf wordt een heester geplant die nabestaanden kunnen kiezen uit de ‘heesterlijst’. Op deze manier wordt het karakter van de natuurbegraafplaats gewaarborgd.

In beide graven kunnen twee overledenen worden bijgezet voor een termijn van 15 of 20 jaar. Na deze termijn is het mogelijk de grafrechten te verlengen.

R.K. begraafplaats

De R.K. begraafplaats Gouda ligt aan de Graaf Florisweg 126 en wordt beheerd door een stichting. Op deze begraafplaats worden alleen parochianen en oud-parochianen begraven.
De kapel uit 1890 kan gebruikt worden voor een afscheidsdienst en heeft ruimte voor maximaal 100 zitplaatsen.

Begrafenisplechtigheid

Voorafgaand aan de begrafenis zelf vindt veelal een afscheidsbijeenkomst, de begrafenisplechtigheid, plaats. Het is afhankelijk van uw wensen waar u die wilt houden. Dit kan in de aula van IJsselhof, de kapel op de R.K. begraafplaats, een kerk of elke andere locatie die u maar wenst. Een kort afscheid aan het graf komt ook voor.

Al uw wensen en ideeën worden uitvoerig met u besproken, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen voor een passende uitvaart.

lees meer…
Begrafenisverzorging