Wie zijn wij

Wij zijn Narda Delhaas en Caroline de Bruijn. Rienie Baltussen helpt ons bij drukte en afwezigheid. Wij helpen u graag op een persoonlijke manier bij het regelen van een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaartverzorging betekent voor ons dat we begaan zijn met u en uw overleden naaste. We zijn benieuwd naar wie hij of zij was. Naast alle praktische zaken is onze begeleiding er vooral op gericht om tijdens het afscheid naar voren te laten komen wie de overledene was en wat hij of zij betekend heeft. Ieder mens heeft zijn eigen leven geleid, van dàt leven nemen we afscheid. Het zal u veel voldoening geven om op deze manier afscheid te nemen. Daar is het ons om te doen.

Waarom we uitvaartverzorgers zijn geworden en wat onze drijfveren zijn leest u hieronder.

Narda Delhaas

Er wordt mij vaak gevraagd hoe ik er bij ben gekomen om begrafenisondernemer te worden? Als kind heb ik nooit gedacht om later uitvaarten te gaan verzorgen, maar het verlies en de uitvaart van mijn zusje bracht daar verandering in.
Narda Delhaas

Caroline de Bruijn

Ik wilde graag nog iets anders doen in mijn werkzame leven, na jaren leidinggevende te zijn geweest bij een speciale opvang voor hele jonge kinderen met een handicap. Mensen merken soms op dat dit toch wel iets heel anders is. Dat klopt, maar er is ook een raakvlak.
Caroline de Bruijn

Rienie Baltussen

De eerste keer dat ik de dood bewust en van dichtbij meemaakte was het overlijden van mijn vader in 2002. Zijn overlijden heeft ervoor gezorgd dat ik anders tegen de dood ging aankijken.
Rienie Baltussen