Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015

Jaarlijks worden op de 2e zondag in december om 19.00 uur plaatselijke tijd, over de hele wereld kaarsen aangestoken voor overleden kinderen van alle leeftijden. Dit jaar ook Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn.

Voor wie?
Of je vader of moeder bent, broer(tje) of zus(je), opa of oma, oom of tante, juf of meester, vriend of vriendin … wil je een kind gedenken, voel je dan welkom. Welke leeftijd dit kind had of hoe lang geleden het overleed speelt geen rol. Iedereen die een kind mist is van harte welkom dit kind te gedenken, een kaars voor hem of haar aan te steken en zo verbonden te zijn met het lint van licht dat om 19.00 uur voor alle overleden kinderen de wereld rond gaat.

Waar en hoe laat?
De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 13 december en begint om 18.30 uur in het Amfitheater (buiten) in de Bosspeeltuin bij Theehuis Anafora in het Maximapark, midden in Leidsche Rijn. Er is een ingetogen programma met sprekers, muziek, een gedicht en het aansteken van kaarsjes door iedereen die dat wil voor zijn of haar kind. Om 19.00 uur wordt een grote kaars aangestoken en de namen genoemd van de kinderen die we met elkaar herdenken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij Anafora met een warm drankje.

Aanmelden en meer informatie
Je kunt je aanmelden via info.wereldlichtjesdaglr@gmail.com door het opgeven van je naam, met hoeveel personen je komt, voor wie je een kaarsje wilt aansteken en of je wilt dat zijn of haar naam genoemd wordt.
Je kunt op dit e-mailadres ook terecht voor informatie of met vragen.

Deelname is gratis.

 

Organisatie
Wereldlichtjesdag LR wordt georganiseerd door Leidsche Rijners die op hun eigen manier betrokken zijn bij nabestaanden van kinderen.

Miriam van Kreij, Ilja Geensen, Leonita Gerssen, Caroline de Bruijn en Narda Delhaas