Warm mens

Narda Delhaas, een warm mens, een luisterend oor en weet heel goed wat te doen of juist niet in haar functie.