Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over het regelen van een uitvaart.

Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een uitvaart?

Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken, in grote lijnen moet u denken aan:

  • de zorg voor de overledene
  • beslissingen nemen over het opbaren (verblijf van de overledene), begraven of cremeren en waar en wanneer, de plechtigheid en de condoleance
  • contact maken met alle betrokken partijen om de juiste afspraken vast te laten leggen
  • vastleggen van alle afspraken zodat alles op elkaar aansluit op de dag van de begrafenis of crematie
  • het afstemmen van alle logistieke en praktische processen die voortkomen uit deze beslissingen
  • het regelen van alle formaliteiten
  • het hele proces rondom de rouwkaart en eventueel een rouwadvertentie
  • de uitvaart zelf invullen, bespreken en bespreken met de locatie
  • de aankleding van de condoleance of samenzijn na de begrafenis of crematie
  • het overzicht houden en de tijd bewaken.

U kunt het vergelijken met een complex evenement, waar veel partijen bij zijn betrokken. Bovendien is er weinig tijd; in gemiddeld vijf dagen moet alles geregeld zijn. Vakkennis, oog voor detail en zorgvuldige afstemming zijn hierbij belangrijke succesfactoren.
Daar komt bij dat het verlies van een dierbare voor de nabestaanden doorgaans een emotionele gebeurtenis is. Die emoties kosten veel energie en staan soms een helder denkvermogen in de weg. Juist in die emotionele toestand moeten nabestaanden belangrijke beslissingen nemen. Met als resultaat een waardig afscheid, dat in alle details voldoet aan de verwachtingen en past bij degene die is overleden.
Amenti Uitvaartverzorging weet wat er moet gebeuren en helpt u gaandeweg bij het maken van keuzes.

Wat doet een uitvaartverzorger precies?

Een uitvaartverzorger weet de weg in deze complexe organisatie. Zij -in het geval van Amenti Uitvaartverzorging- luistert en adviseert nabestaanden bij de vele beslissingen die in een relatief korte periode genomen moeten worden. Zij begeleidt nabestaanden rustig door dit proces en zorgt er voor dat alles in de juiste volgorde en op tijd is geregeld. Zij zorgt er voor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en vanzelfsprekend in samenspraak met de nabestaanden.

Wanneer moet ik de begrafenisonderneming bellen?

Als er iemand is overleden moet u in de eerste plaats de dienstdoende arts bellen, die stelt de dood vast en stelt de overlijdensverklaring op. Pas daarna belt u de begrafenisondernemer. U hoeft die niet meteen te bellen, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. Als u het prettig vindt om eerst in eigen kring bij uw dierbare overledene te zijn, dan kan dat. U neemt daarna contact op met de uitvaartverzorger of u belt na het overlijden om een afspraak te maken voor een later tijdstip.

Wanneer moet een begrafenis of crematie plaatsvinden?

Na een overlijden moet er een begrafenis of crematie worden geregeld. In de Wet op de Lijkbezorging staat dat de uitvaart niet binnen 36 uur na het overlijden mag plaatsvinden en uiterlijk op de zesde werkdag.
Met toestemming van de officier van justitie kan er een uitzondering gemaakt worden op het begraven of cremeren binnen 36 uur na overlijden.
Met een verklaring van de behandelend arts kan bij de gemeente een uitstel aangevraagd worden om na de zesde werkdag te mogen begraven of cremeren.

Wie doet de aangifte van overlijden?

Aangifte van overlijden is een essentieel onderdeel van het regelen van een uitvaart. Hiermee wordt
1) de overledene uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) -voorheen de Gemeentelijke
Basisadministratie personen (GBA)- van de gemeente, en
2) men krijgt het verlof om te begraven of crematie.
Zonder dit verlof kan er géén begrafenis of crematie plaatsvinden.
Nabestaanden kunnen zelf de aangifte van overlijden doen, maar meestal doet de uitvaartverzorger dit. Hiervoor zijn de overlijdensverklaring van de arts en het ingevulde groene B-formulier in een gesloten envelop voor het CBS nodig. Aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.