Uitvaartverzorging

De zorg van Amenti Uitvaartverzorging begint bij een melding van overlijden. Daarna kunt u het volgende van ons verwachten:

  • het eerste gesprek
  • het tweede gesprek
  • tussentijdse contacten
  • dag van de uitvaart
  • afronding
  • nazorg

Het eerste gesprek – grote lijnen uitzetten

Wij komen naar de plaats die voor u het meest praktisch is. Daar nemen wij eerst de tijd om te luisteren wat er gebeurd is.
Dan zetten wij de zorg voor de overledene in gang. Daarna inventariseren wij alle wensen, adviseren u daarbij en zetten we eerst de grote lijnen uit. Dit zijn de onderdelen die op de rouwkaart vermeld staan. Die hebben voorrang, later kunnen de andere zaken ingevuld en uitgewerkt worden. Al deze afspraken worden zo mogelijk direct gemaakt. Als dat gelukt is kan de tekst van de rouwkaart opgesteld worden.
Daarnaast vragen wij u en de andere betrokkenen naar de keuze van de rouwkaart, de kist, het rouwvervoer, de consumpties, eventuele bloemstukken, advertenties en andere persoonlijke invullingen.

Er wordt ook een afspraak gemaakt voor het tweede gesprek op de derde of vierde dag. Deze volgende afspraak is bedoeld om vorm en inhoud te geven aan de dag van de uitvaart.
Dit doen wij bewust niet allemaal in één gesprek, maar in meerdere, zodat u de tijd en rust krijgt om te laten bezinken wat u is overkomen.  Daarnaast ook om u wat tijd te geven om na te denken over de invulling van de uitvaart en persoonlijke details.

Aan het einde van het eerste gesprek laten wij enveloppen en rouwzegels achter.
Wij maken een proefdruk van de rouwkaart die u te zien krijgt ter goedkeuring, daarna worden ze gedrukt. Als ze klaar zijn brengen wij de rouwkaarten voor u naar de post.

Het tweede gesprek

Nu wordt de dag van uitvaart gedetailleerd doorgesproken, met als doel dat u en andere direct betrokkenen zich een beeld kunnen vormen van hoe die dag zal verlopen. Zo kunt u zich daar enigszins op voorbereiden.
Bij een uitvaart zonder voorganger, wordt samen met u het programma van sprekers, muziek en eventuele andere invullingen samengesteld. Denk hierbij aan een beeldpresentatie, zelf kaarsen aansteken, een bloem neerleggen of een andere (rituele) handeling. Alles wordt besproken tot en met het moment dat u weer naar huis gaat. De tijdsbewaking is een van onze grootste verantwoordelijkheden evenals de logistiek als er sprake is van meerdere locaties. Muziek en eventueel beeldmateriaal wordt door ons meegenomen ter controle op de betreffende locatie. U krijgt alle officiële papieren overhandigd, zoals de akte van overlijden, opdrachtformulier voor de crematie of de begrafenis en de kostenraming. En u krijgt van ons de Gids na een overlijden, waarin alle onderdelen van de zakelijke afhandelingen in beschreven staan.

Tussentijds contact

Tussentijds  houden wij altijd contact met u.
Als uw dierbare thuis ligt opgebaard, dan komen wij elke dag een controlebezoek brengen. In de andere situaties houden wij in ieder geval telefonisch contact met u. Wij zijn ook altijd aanwezig bij familie- en condoleancebezoek in het uitvaartcentrum.

Dag van de uitvaart

Wij dragen er zorg voor dat deze dag verloopt zoals die met u is besproken, zodat u zich kunt richten op het afscheid van uw dierbare.

Afronding

Na ongeveer vier weken nemen wij met u contact op om een afspraak te maken voor een afrondend gesprek. We nemen de tijd om te horen hoe het gaat en hoe u terugkijkt op het afscheid.
Als u dankbetuigingen wilt, wordt dat tijdens dit gesprek besproken.
Tot slot bespreken we de factuur.

Het contact met de uitvaartleidster is hiermee afgerond, maar u kunt ons altijd bellen met vragen.

Nazorg

Amenti Uitvaartverzorging vindt het belangrijk dat u de draad van het leven weer kunt oppakken. De periode na de uitvaart, wanneer het leven weer ‘gewoon’ wordt, kan extra moeilijk zijn. De aandacht van anderen in uw omgeving wordt minder en misschien krijgt u als reactie op uw verlies dat ‘het leven verder gaat’.
Amenti Uitvaartverzorging wil u hierbij ondersteunen door u enige maanden na de uitvaart een nazorg gesprek aan te bieden. Dit is kosteloos en behelst een verkennend telefoongesprek en het feitelijke nazorg gesprek van een tot anderhalf uur.

Lees verder over onze nazorg