Rechthebbende?

Wat zouden ze gedacht hebben toen ze de as van hun moeder op het graf uitstrooiden? Met de as van onze vader kraaide er ook geen haan naar, dus met die van onze moeder moet ook lukken? Het gebeurt regelmatig, dat as van een familielid verstrooid wordt op het graf van een ander familielid. Of…

Lees verder