Rienie Baltussen

Sinds 1 juni 2015 werk ik voor Amenti Uitvaartverzorging. Bij grote drukte of afwezigheid van Narda of Caroline verzorg ik uitvaarten en ik assisteer bij begrafenissen.

Nazorg

Vanaf 1 januari 2016 voer ik de nazorg gesprekken met de nabestaanden, voor wie Amenti Uitvaartverzorging het afscheid heeft verzorgd. Naast de opleiding tot uitvaartverzorger heb ik de tweejarige opleiding Omgaan met verlies gevolgd bij Land van Rouw-opleidingen van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten.
Ik heb veel praktijkervaring opgedaan als vrijwilliger in een hospice en als vrijwilliger bij Steun bij Rouw van Humanitas. Het geeft mij veel voldoening om ‘een stukje mee te kunnen lopen’ met mensen die in een verliessituatie zitten, te kunnen luisteren naar hun verhaal, er te zijn voor hen.