Herbegraven

Het herbegraven van een dierbare overledene kan in bepaalde situaties heel belangrijk zijn voor nabestaande(n). Bijvoorbeeld:
– omdat het graf geruimd wordt
– om overledenen bij elkaar te leggen in een gezamenlijk graf
– wanneer nabestaanden verhuizen.

Wanneer krijgt u daar toestemming voor en bij wie moet u zijn?

Toestemming herbegraven

Belangrijk is de vergunning voor het opgraven.
De burgemeester van de gemeente waar het graf zich bevindt geeft deze vergunning af.
Daarnaast moet de rechthebbende van het graf toestemming geven. Zonder deze toestemming zal een burgemeester geen vergunning afgeven.

Vergunning

De kans op een vergunning is redelijk groot wanneer hiervoor binnen twee maanden na het overlijden een verzoek ingediend wordt. Of na tien jaar na de begrafenis.
In de tussenliggende periode zal er geen vergunning worden afgegeven, tenzij nabestaanden een heel bijzondere reden hebben.

Regelen vergunning herbegraven

Amenti Uitvaartverzorging regelt voor u de vergunningsaanvraag bij de gemeente voor de opgraving en daarna ook de herbegraving of de crematie.