Wanneer moet een begrafenis of crematie plaatsvinden?

Na een overlijden moet er een begrafenis of crematie worden geregeld. In de Wet op de Lijkbezorging staat dat de uitvaart niet binnen 36 uur na het overlijden mag plaatsvinden en uiterlijk op de zesde werkdag.
Met toestemming van de officier van justitie kan er een uitzondering gemaakt worden op het begraven of cremeren binnen 36 uur na overlijden.
Met een verklaring van de behandelend arts kan bij de gemeente een uitstel aangevraagd worden om na de zesde werkdag te mogen begraven of cremeren.