Wie doet de aangifte van overlijden?

Aangifte van overlijden is een essentieel onderdeel van het regelen van een uitvaart. Hiermee wordt
1) de overledene uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) -voorheen de Gemeentelijke
Basisadministratie personen (GBA)- van de gemeente, en
2) men krijgt het verlof om te begraven of crematie.
Zonder dit verlof kan er géén begrafenis of crematie plaatsvinden.
Nabestaanden kunnen zelf de aangifte van overlijden doen, maar meestal doet de uitvaartverzorger dit. Hiervoor zijn de overlijdensverklaring van de arts en het ingevulde groene B-formulier in een gesloten envelop voor het CBS nodig. Aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.