Crematieverzorging

De crematieverzorging van Amenti Uitvaartverzorging begint bij een melding van overlijden. Daarna kunt u het volgende van ons verwachten:

  • het eerste gesprek
  • het tweede gesprek
  • tussentijdse contacten
  • dag van de crematie
  • afronding
  • nazorg

Het eerste gesprek – grote lijnen uitzetten

Voor het eerste gesprek komen wij naar de plaats die voor u het meest praktisch is. Daar nemen wij eerst de tijd om te luisteren wat er gebeurd is.
Dan zetten wij de zorg voor de overledene in gang. Daarna inventariseren wij alle wensen, adviseren u daarbij en zetten we eerst de grote lijnen uit. Dit zijn de onderdelen die op de rouwkaart vermeld staan. Die hebben voorrang, later kunnen de andere zaken ingevuld en uitgewerkt worden. Al deze afspraken worden zo mogelijk direct gemaakt. Als dat gelukt is kan de tekst van de rouwkaart opgesteld worden.
Daarnaast vragen wij u en de andere betrokkenen naar de keuze van de rouwkaart, de kist, het rouwvervoer, de consumpties, eventuele bloemstukken, advertenties en andere persoonlijke invullingen.

Er wordt ook een afspraak gemaakt voor het tweede gesprek op de derde of vierde dag. Deze volgende afspraak is bedoeld om vorm en inhoud te geven aan de dag van de uitvaart.
Dit doen wij bewust niet allemaal in één gesprek, maar in meerdere, zodat u de tijd en rust krijgt om te laten bezinken wat u is overkomen. Daarnaast ook om u wat tijd te geven om na te denken over de invulling van de uitvaart en persoonlijke details.

Aan het einde van het eerste gesprek laten wij enveloppen en rouwzegels achter.
Wij maken een proefdruk van de rouwkaart die u te zien krijgt ter goedkeuring, daarna worden ze gedrukt. Als ze klaar zijn brengen wij de rouwkaarten voor u naar de post.

Het tweede gesprek

Tijdens het tweede gesprek wordt de dag van de crematie zelf gedetailleerd doorgesproken, met als doel dat u en andere direct betrokkenen zich een goed beeld kunnen vormen van hoe die dag zal verlopen. Zo kunt u zich daar enigszins op voorbereiden.
Bij een crematie zonder voorganger, geven wij samen met u de bijeenkomst met sprekers, muziek en eventuele andere invullingen vorm. Denk hierbij aan een beeldpresentatie, zelf kaarsen aansteken, een bloem neerleggen of een andere (rituele) handeling. Alles wordt besproken tot en met het moment dat u weer naar huis gaat. De tijdsbewaking is een van onze grootste verantwoordelijkheden evenals de logistiek als er sprake is van meerdere locaties. Muziek en eventueel beeldmateriaal wordt door ons meegenomen ter controle op de betreffende locatie. U krijgt alle officiële papieren overhandigd, zoals de akte van overlijden, opdrachtformulier voor de crematie of de begrafenis en de kostenraming. En u krijgt van ons de Gids na een overlijden, waarin alle onderdelen van de zakelijke afhandelingen in beschreven staan.
Als er een voorganger betrokken is bij de crematie dan bespreekt u de invulling met hem of haar.
Als er geen voorganger bij betrokken is, maar u heeft wel behoefte aan een afscheid met rituelen, dan kunnen wij u adviseren bij de keuze van een ritueelbegeleider.

Tussentijds contact

Tussentijds houden wij altijd contact met u.
Als uw dierbare thuis ligt opgebaard, dan komen wij elke dag een controlebezoek brengen. In de andere situaties houden wij in ieder geval telefonisch contact met u. Eén van ons is ook altijd aanwezig bij familie- en condoleancebezoek in het uitvaartcentrum.

Dag van de crematie

Wij dragen er zorg voor dat de dag van de crematie verloopt zoals die met u is besproken, zodat u zich kunt richten op het afscheid van uw dierbare.

Afronding

Na ongeveer vier weken na de crematie nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een afrondend gesprek. We nemen de tijd om te horen hoe het gaat en hoe u terugkijkt op het afscheid.
Als u dankbetuigingen wilt, wordt dat tijdens dit gesprek besproken.
Tot slot bespreken we de factuur.

Het contact met de uitvaartleidster is hiermee afgerond, maar u kunt ons altijd bellen met vragen.

Nazorg